Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Solo.

Tegen Christus, die voor de rechtbank staat, heeft haat en nijd samengespannen. De boosheid zal het vonnis uitspreken en de onschuld veroordeelen.

Het Koor.

Gij machtigen der aarde, door God aangesteld om recht te spreken, vergeet nooit uw plicht. Voor den Rechter daarboven, zijn alle menschen gelijk, of zij rijk of arm zijn, of zij van adel zijn of van nederige afkomst. Gerechtigheid en rechtvaardigheid geldt allen.

Toen Jezus van het huis van Annas was weggevoerd, werd Hij door de straten van Jeruzalem geleid, gevolgd door een luid schreeuwende bende. Spotternij hoort men van alle kanten zooals: »Haast U, uwe leerlingen wachten U, om U tot koning van Jeruzalem uit te roepen! Je hebt dikwijls gedroomd koning te worden, Caïphas zal je dien droom wel uitleggen! Versta je wel, Caïphas zal je wel tot koning uitroepen.

Verplaatsen wij ons nu in het huis van Caïphas. Hij is door priesters en phariseërs omringd.

Caïphas. Het gelukkig begin voorspelt ons een goed einde. Hebt dank leden van den Hoogen Raad, voor uwe ijverige en krachtige medewerking. Een priester. De hoogste dank komt onzen Hoogepriester toe,

Caïphas. Laat ons nu alles voorbereiden. De Raad zal spoedig bijeen zijn, de noodige getuigen zullen komen. Ik zal onmiddellijk den gevangene in verhoor nemen. Daarna moet het vonnis worden uitgesproken en voor de uitvoering worden gezorgd. Stelt uw vertrouwen in mij, vrienden. Ik heb een plan ontworpen, dat ik hoop uit te voeren.

Allen. De God onzer Vaderen zegene alle stappen van

onzen Hoogepriester.

Selpha. Eerwaarde Hoogepriester, hier is de gevangene.

Sluiten