Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem oordeelen. Biedt Pilatus de groeten en vriendschap van koning Herodes aan.

De priesters gaan heen.

Herodes. Wat ik gehoopt en gewacht had is niet geschied. Ik had groote wonderen en een groot redenaar verwacht en het is maar een gewoon mensch, die zelfs niet spreken kan. Deze is Joannes niet. Joannes sprak met eene wijsheid en overreding, die men achten moest, maar deze is stom als een visch. Daar ik hem nu zelf gezien heb, zal ik hem niets in den weg leggen. Pilatus zou hem ook niet naar mij gezonden hebben, wanneer hij hem aan een staatsmisdaad schuldig bevonden had. Zich aan zoo'n man te vergrijpen, zou de grootste dwaasheid zijn. Maar wij hebben ons nu lang genoeg met die zaak bezig gehouden. Wij zullen ons door eenige vermaken schadeloos gaan stellen.

VEERTIENDE TAFEREEL.

De geeseling en kroning.

Koorzanger (recitatie/).

O, welk schouwspel! Christenen blijft dit eeuwig betreuren. Het geheiligde lichaam van Jezus één wond en al, door de hevige geeselslagen. Zijn hoofd met scherpe doornen gekroond. Zijn gelaat onherkenbaar, met bloeddruppels bezaaid. Waar is het oog, dat hier geen traan van medelijden schreit? Toen vader Jacob het bebloede kleed van zijn zoon zag, hoe beefde hij toen, hoe weende hij, zijn doodsangst moest het verstokste hart doorboren. Laat ons dan weenen, als wij

Sluiten