Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<le eenige Zoon Gods draagt het kruis den Calvarieberg op. Volgens eene oude overlevering is deze berg dezelfde als de Morea van het offer Isaaks. In plaats van Isaak wordt een hinde geofferd, om aan te duiden dat Jezus werkelijk zijn bloed vergieten zoude.

Koorzanger (recitatief),

Abraham, Abraham dood hem niet. Uw geloof, zoo spreekt Jehova, heeft u den eenigen Zoon gegeven. 1 lij zal leven tot vreugde van alle volken. En Abraham zag in een doornstruik een hinde verward, hij nam deze en offerde die voor Jehova op.

Solo.

Dit beeld toont een groot geheim, nog in het donker verborgen. Zooals eens dit offer op den berg Morea, staat Jezus nu daar, met doornen gekroond. De met doornen gekroonde zal, zooals Zijn Vader wil, voor ons Zijn leven als offer geven.

Het Koor.

Waar treft men eene liefde aan, die met deze liefde vergeleken kan worden?

Caïphas, Annas, de priesters, de wetgevers, de handelaars uit den tempel, de valsclie getuigen volgen de soldaten, die Jezus weder naar Pilatus voeren.

Caïphas. Nu moeten wij met nog meer kracht bij Pilatus aandringen en als hij niet wil toegeven, moeten wij hem dreigen, dat wij ons op den keizer zelf zullen beroepen.

Annas. Zal ik nog op mijn hoogen leeftijd de Synagoge zien instorten? Maar neen, met stamelende tong zal ik om het bloed en den dood van dezen misdadiger roepen en dan in het graf mijner vaderen neerdalen, wanneer ik dezen boosdoener aan het kruis heb zien hangen.

Sluiten