Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Pilatus gaat met zijn gevolg het paleis in. Caïphas spreekt nu

tot zijn gevolg.)

Caïphas. Pilatus zal het volk laten kiezen. Welnu, wij kennen het volk. Gij handelaars en getuigen, gij wakkere Israëlieten, nu is uw tijd gekomen. Gaat de straten van Jeruzalem door, spoort al uwe vrienden aan, om hier bijeen te komen. Vereenigt u in groote scharen. Wakkert bij allen den gloeiendsten haat aan tegen den vijand van Mozes. Tracht de wankelmoedigen te winnen, door de kracht uwer woorden, en door beloften en drijft de aanhangers van den Galileër uiteen door een woest geschreeuw, door schimp en spot, door bedreigingen, en als het moet zijn door mishandelingen, opdat niemand hunner het wage hier te komen, nog veel minder zijn mond hier te openen.

De handelaars. Wij ijlen weg en komen spoedig terug, ieder aan het hoofd van een om wraakroepende schaar.

Caïphas. In de Synagogestraat zullen wij allen bijeen komen. Heil u, trouwe aanhangers van Mozes.

iDe handelaars en getuigen gaan.)

Caïphas. Laat ons het volk te gemoet gaan, om het aan te wakkeren.

Annas. Wij zullen dan uit alle straten van Jeruzalem het volk aanvoeren en voor het rechterhuis brengen.

Ren Rabbi. Daar Pilatus de stem van het volk hooren wil, zal hij ze hooren!

Caïphas. Hij zal uit alle monden hooren: Laat Barrabas los, weg met Jezus naar het kruis!

Allen. Barrabas. Met den Galileër naar het kruis.

(Zij gaan allen heen.)

Sluiten