Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pilatus (hij wijst op Jezus). Ziet welke mensch!

De priesters. Aan het kruis met hem!

Pilatus. Kan zelfs dat droevige aanzicht geen medelijden bij u opwekken?

Allen. Hij sterve! Aan het kruis met hem!

Caïphas. Luister O stadhouder naar de stem van het volk. Zie het stemt in met onze beschuldigingen en eischt ook de doodstraf.

Het volk. Ja wij eischen zijn dood!

Pilatus (tot de soldaten.) Haalt Barrabas hier uit de gevangenis.

Annas. Barrabas leve! Dood voor den Nazarener!

Het volk. Naar het kruis met Jezus van Nazareth.

Hlatus (tot zijne hovelingen). Ik begrijp zulk volk niet. Voor eenige dagen hebben zij Jezus jubelende en juichende door de straten van Jeruzalem geleid, hoe kan datzelfde volk nu zijn dood eischen? Dat is eene verachtelijke wankelmoedigheid!

Caïphas. Dat goede volk heeft eindelijk leeren inzien, dat het door een fortuinzoeker bedrogen werd, door een bedrieger, die zich Messias en koning van Israël liet noemen.

Nathanaël. Thans zijn de oogen van het volk open gegaan. Het ziet nu, dat hij, die aan het volk vrijheid en geluk beloofde, zich zelf niet eens helpen kan.

Ezechiël. Israël wil geen Messias, die zich vangen en binden laat en met zich laat spotten.

Het volk. Hij sterve, de valsche profeet, de bedrieger!

Pilatus. Mannen uit het joodsche volk! Ik ben gewoon bij gelegenheid van uw Paaschfeest een gevangene los te laten. Zie nu deze twee aan! De een m^t een zachten blik, een waardig voorkomen, het beeld van een wijzen leeraar, dien ge zelf lang hebt vereerd, dien geen enkele slechte daad kan worden bewezen en die door een strenge geeseling

Sluiten