Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joannes. Moeder uit deze wonden vloeien heil en zegen voor de menschheid.

Magdalena. Zie Moeder, welke hemelsche vrede rust op zijn gelaat.

Nicodemus. Laten wij zeiven Hem in dit nieuwe lijnwaad wikkelen.

jozef van Arimathea. Wij zullen Hem in het nieuwe graf leggen, dat ik heb laten uithouwen in een rots in mijn tuin.

Magdalena. Beste Meester, nog een traan der liefde vloeie op uw ontzield lichaam. O laat ik nog eenmaal de handen kussen, die mij zoo dikmaals hebben gezegend.

Joannes. Wij zullen hem wederzien.

Jozef van Arimathea [tot Nicodemus). Help gij mij om Hem in mijn tuin te dragen.

Nicodemus. Gelukkig ben ik, dat ik de overblijfsels van Hem die door God gezonden was, in het graf mag leggen,

Zij dragen het lichaam van Jezus weg.

joannes. Laat ons volgen.

Maria. Het is de laatste dienst, dien ik mijn Jezus kan bewijzen. (Allen volgen).

Allen. Vriend, rust zacht in het stille graf.

Jozef van Arimathea. Wij zullen het graf met een steen sluiten. Na de feestdagen zullen wij ons liefdewerk voltooien.

ZEVENTIENDE TAFEREEL.

Solo.

Rust nu zacht, geheiligd lichaam. Rust in het stille graf.

Sluiten