Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Reis uit Nederland naar Oberammergau.

Tot naricht van hen, die de Passiespelen te Oberammergau zullen gaan bijwonen laat ik hier volgen eene opgave van den gemakkelijksten en besten weg. De dienstregelingen op de spoorwegen voor de zomermaanden zijn bij het verschijnen van dit boekje nog niet vastgesteld, dit is echter van minder belang, omdat de Nederlandsche bezoekers der spelen, ter zijner tijd op alle stations der Staatsspoorwegen, volledige inlichtingen zullen kunnen inwinnen.

De beste weg loopt over Emmerik—Frankfort of Emmerik— Mainz en verder over Würzburg—München De treinen naar Frankfort a/M. hebben een restauratierijtuig. De trein die te 11.46 van Amsterdam C.S. en ten 12 uur spoortijd van Amsterdam W.P. vertrekt heeft doorgaande rijtuigen tot Duisburg, de overige treinen hebben alle doorgaande rijtuigen tot Keulen. De trein van 8.55 uit Amsterdam C.S. en 9.10 uit Amsterdam W.P. heeft doorgaande rijtuigen tot Frankfort a/M. Van Keulen loopt er een trein ten 6.10 namiddags met een doorgaand rijtuig naar München.

Voor rondreizen naar Oberammergau kan men zich wenden tot de stations der Mü tot Expl. van Staatsspoorwegen, en te Amsterdam tot het Informatie-bureau Heerengracht hoek Raadhuisstraat, te Den Haag tot het bureau Lange Voorhout 23, te Utrecht aan het rondreisbureau of het administratiegebouw.

De vrachtprijzen enkele reis naar München zijn:

van I(' klasse He klasse

Amsterdam fl 45.IS // 32.90

Rotterdam » 45.15 33.25

's Gravenhage . . . . » 45.85 33.75

Utrecht 43.55 31.70

Arnhem 42.8o 3I.25

Sluiten