Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nr. VI.

Art. 1, Enz.

Art. 2. Na het 72ste artikel der Grondwet wordt ingevoegd een nieuw artikel van den volgenden inhoud:

„De Raad van State doet uitspraak in administrative regtszaken. Bij de wet worden de gevallen, waarin, en de wijze, waarop dit plaats heeft, bepaald."

Nr. VII.

Art. 1. Enz.

Art. 2. Bij het 82ste artikel der Grondwet wordt een 2de lid gevoegd van den navolgenden inhoud :

„De wet regelt de wijze, waarop een lid der Eerste Kamer van de Staten-Generaal van zijne waardigheid kan worden ontheven, wanneer hij, wegens ouderdom, ziels- of ligchaamsgebreken, daartoe ongeschikt is geworden."

Nr. VIII.

Art. 1. Enz.

Art 2. Na het 82ste artikel der Grondwet wordt ingevoegd een nieuw artikel van den volgenden inhoud :

»Het getal leden van de beide Kamers der Staten-Generaal kan bij de wet worden vermeerderd.''

Nr. IX.

Art. 1. Enz.

Art. 2. Bij het 108ste artikel der Grondwet wordt een 2de lid gevoegd van den volgenden inhoud :

„Er kunnen veranderingen in een voorstel des Konings worden voorgedragen, op de wijze, bij de wet te bepalen. Over

Sluiten