Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK

Van Veranderingen.

Art. 195. Elk voorstel tot verandering in de Grondwet wijst de voorgestelde veranderingen uitdrukkelijk aan. De wet verklaart, dat er grond bestaat, om het voorstel, zoo als zij het vaststelt, in overweging te nemen.

Art. 196. Na de afkondiging dezer wet worden de Kamers ontbonden. De nieuwe Kamers overwegen het voorstel in vereenigde vergadering.

Het voorstel kan niet gewijzigd worden en wordt geacht

verworpen te zijn, wanneer niet ten minste 65 leden zich daarvoor verklaren.

Art. 197. Gedurende een Regentschap kan noch in de orde van erfopvolging noch in de grondwettige regelen betreffende de troonopvolging verandering worden gemaakt.

Art. 198. De veranderingen in de Grondwet, door den Koning in gemeen overleg met de Staten-Generaal vastgesteld, worden afgekondigd op de wijze voor de afkondiging van wetten voorgeschreven.

Sluiten