Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDWET

VOOR HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Zooals deze zou luiden na aanneming der voorstellen van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 23 October 1905.

EERSTE HOOFDSTUK.

Van het Koninkrijk en zijne Inwoners.

Art. 1. Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied in Europa en dat in andere werelddeelen.

Art 2. In dit en in de volgende artikelen wordt, waar de Staat wordt genoemd het Koninkrijk, waar het Rijk wordt genoemd alleen het Rijk in Europa bedoeld.

De Grondwet is alleen voor het Rijk verbindende, voor zoover niet het tegendeel daaruit blijkt.

Art. 3. De wet kan provinciën en gemeenten vereenigen en splitsen en nieuwe vormen.

De grenzen van de provinciën en van de gemeenten kunnen door de wet worden veranderd.

Art. 4. Allen, die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.

De wet regelt de algemeene voorwaarden waarop ten aanzien van uitlevering verdragen met vreemde Staten kunnen worden tot stand gebracht.

Sluiten