Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voorstel kan niet gewijzigd worden en wordt geacht verworpen te zijn, wanneer niet ten minste 76 leden zich daarvoor verklaren.

Art. 198. Gedurende een Regentschap kan noch in de orde van erfopvolging noch in de troonopvolging verandering worden gemaakt.

Art. 199. De veranderingen in de Grondwet, door den Koning en de Staten Generaal vastgesteld, worden afgekondigd op de wijze voor de afkondiging van wetten bepaald.

Zij worden bij de Grondwet gevoegd en treden in werking op den dag harer afkondiging.

ADD1TIONEELE ARTIKELEN.

(Deze blijven onveranderd)

//

Sluiten