Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn zoo uiterst ^ldzaarn^ Art :

rmersdr0menangeeft zoo hoog op^an de

Lourdes, en bijna nooit hebben^ wetenschapi langs natuurlijken zelfs bij den huldigen s worden • zoo weinig, dat men z.ch

weg onmogelijk moeten ge allen zoo zelden quasi gecon-

moet verwonderen dat zullce g

stateerd zijn geworden en aan wonderdadige werking

hoe*m tsaren, dat*^ °°0i' 0VÓ° God "Ïloudéf ze «e v«l -druk maken op de mil>.o«n«n

uiterst zelden voor, dat er een Dan behoeft men toch

wordt betrapt op grove onze J veronderstellen, dat het

SÏÏijk ook geen lasteraar te "g- ^urd ïal zijn, en da. hel

i„ den loop der schijnbaar vroom leek of

^-rJÏÏT-"* "e^&„,e»ze beeldjes.

Voorheen gebeurden de : wond ^ afsclluwelijk leeltjke

Het is vermakelijk te leze , haar verwijdering uit een

P°ppe\fia»a«.e aSe-rplaats, of hoe ze, «y^Vawfn

geweest, wonderdadig "efd" |"ëtk"eeVva'r. een mirakuleus beeld, veroorzaakten; want al is het nicht ook volgens roomsch-

zeker volgens christelijke, maa ketterij dit verhinderde de

katholieke opvatting, elge^J t ergerlijke daarvan te hebben

mirakelen niet. Toch schqnt men net boeg d>

ingezien, en heeft men het _ ^ Lourdes uitstekend slaagde, r« 1 zonder mirakuleus beeld, Uo^wel de mogelijkheid niet

maar te Marpingen fallkan* „unTtiger omstandigheden, te: Maris uitgesloten, dat later, on g be\anghebbenden de zaak nog pingen door belangstellenden en. « t men het dan nog

eens wordt ter hand g^om^v™ ondanks alle tegenwerking, Ü, ""sluit*om^daar te worden vereerd tooh heef. doorgevoerd ....

wordt verhaald, is het sedert eeuwen Pj bewaard, gedroogde worden van het te Napels in ee 3 Katholiek geworden

£loed van den HL 3— Eenjel^ ^ ^ ook heeft

Protestant der vorige eeuw v*'

Sluiten