Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trouwens schier alle stichtelijke boeken uit de mi^l waren vol van dwaze verhalen over toovenaars en Ztsen T™ pater die vooral veel voor kloosterlingen heeft geïh

he7^ge°ndee ^ ^ CeSar Van

raaf of gier; als hij echte, een vrouw wü vtleïen "frf gestalte aan van een schoon soldaat. De duivel heeft ™

alleen de voorzijde des lichaams. Heisterbach vertelt r"g'

tal van duivelsverschijningen de een al 7nttpr a jerder van Hij weet ook ,e vertelled, dafde md«-

eens een deel van Europa verwoestte) afstammelingen

den duivel en van vrouwen nm un r i waren van

door een anderen stam waren' verlaten. Als de'du^ ? Vlter)i^ bezit neemt, dan verblijft hij gewoonlijk in diens endel!fn 'emand vierjarig kind dronk met een glas melk den duivel in dÏÏ' twintig jaar lang in die persoon verblijf hield d'e daarop

overïe eTXoT^err 5oT°S 1™ Werk d°0r ziJ° generaalschnjft ,al „r be-

bezetenheid geeft hij aan: Hevige hoofd', en hartn' " ophouden bij het maken van het kruisteeken; storing R."'

WO'd!n ^°d; S

vrome of geestelijke personen; voortdurendeofruTdrooïh?° zonder slijmloozing, dat erger wordt bij gebruik vantnd ^ " middelen; den mond wijd opensperren als "étstóch?., a™ S* gelezen; gevoel van koude die als een slano ,ch*ends wordt gaat. Kenteekenen van bezetenheid bij kindereTznV zonder redenen bang zijn of weenen; als ze vreesachtig'ki t 26 den exorcist of geestelijke niet durven aanzien- als ze „ii " dnnken willen, hoewel ze den mond open houden als J' -"IT stillen zijn, ook niet door een min Als WW met te

hebben als van een oud man, dan zijn ze waarsSifc duivel ondergeschoven, en zulke kinderen sterven S zefr ? ze door den exorcist worden gezegend.' elden, a,s

Is het te verwonderen, dat de wereld vol was van ^

heksen, toen zulke menschen leeraren van de leiders 5« ,1° waren? Over duivels, spoken en heksen hebben vooraf leerde paters Jezuïeten veel geschreven en hun schijnt de P" te komen het meest te hebben bijgedragentotdevL V°G van die schoone wetenschap Ik zal daarom nnn- erbreiding

van den reeds genoemden Ppater «I™}'1'?

werd goedgekeurd door rijt, overh.id bmCTCns

Sluiten