Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat heet gij Heilige Schriftuur?

Boeken die zoowel in het Oud als in het Nieuw Testament van heilige mannen door het ingeven en den bijzonderen bijstand van den H. Geest geschreven zijn.

De kettersche bijbels zijn vervalscht, en er ontbreken eenige boeken aan, die de ketters niet willen aannemen.

Is het iemand verboden den Bijbel te lezen ?

Ja, het is aan gewone lieden verboden zonder verlof dien te lezen in de moederlijke taal, omdat het lezen van de H. Schriftuur voor menige menschen gevaarlijk is, en omdat vele vertalingen vervalscht zijn.

Als iemand is toegestaan den Bijbel te lezen in de moedertaal, mag hij zonder verlof toch de kettersche bijbels niet lezen.

Wanneer is er doopsel van begeerte?

Als iemand, die niet gedoopt is, en daartoe de gelegenheid mist, een volmaakt berouw heeft over zijne zonden met de begeerte om gedoopt te worden.

Hoe worden de vruchten van het H. Sacrificie der mis verdeeld ?

In drie deelen: het eerste wordt toegevoegd aan al de leden der heilige Kerk, uit kracht van de gemeenschap der heiligen; het tweede is voor den priester; het derde voegt hij toe aan zich zeiven of aan anderen zoo levenden als dooden, voor wie hij wil misse doen.

Oefening.

Ik zal meermaals* bewonderen de oneindige waarde en kracht der mis, alsook de groote voordeelen die ik er door kan verkrijgen ; ik zal mij dan deze, zooveel het mogelijk is, deelachtig maken met het H. Sacrificie bij te wonen of het voor mij te doen opofferen.

Sluiten