Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dienstbetrekking.

VRAGEN. ANTWOORDEN.

lifopcn I

K?-n,. tot 31Januari dezes jaars !

bij u in dienst als . . ?

r

2. Zoo ja, hoeveel bedroeg over 'I

dien tijd zijn inkomen in geld

Per ?

3. Hoe lang is dit loon wegens ~ ~

ziekte of verwonding niet of

niet ten volle door hem ontvangen ?

4. Genoot hij benevens zijn loon

vrije woning of inwoning?

vrijen kost en inwoning?

vrijen kost?

Inwonende zoon.

VRAGEN. ANTWOORDEN.

' I

1. Was uw zoon I ;

op 31 Januari II., sedert den

lsten Januari van het laatstverloopen jaar bij U inwonende en werkzaam in uw bedrijf?

2. Welke werkzaamheden vernchte hij daarin?

3. Hoeveel bedroeg over dat jaar zijn inkomen in geld per ?

4. Hoe lang is dit loon wegens ziekte of verwonding niet of niet ten volle door hem ontvangen ?

5. Genoot hij benevens zijn loon

vrij woning of inwoning?

vrijen kost en inwoning?

vrijen kost?

6. Indien kostgeld werd betaald!

hoeveel bedroeg dit?

Sluiten