Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invoerrechten en accijnzen om te kunnen worden benoemd tot commies ter directie der genoemde middelen;

25. liet examen voor adspirant-verificateur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen;

26. Het examen voor Rijksklerk der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen of der directe belastingen en van het kadaster;

27. Het examen voor kommies van den actieven dienst der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen;

28. Het examen voor deurwaarder der directe belastingen;

29. Het examen voor surnumerair der registratie en domeinen;

30. Het examen voor landmeter, boekhouder en adspirantlandmeter van het kadaster;

31. Het examen voor teekenaar bij het kadaster;

32. Het examen vereischt voor benoeming tot commies voor den dienst te water bij de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen;

33 De examens ter verkrijging van een diploma als bedienaar van den godsdienst, afgenomen vanwege de onderscheidene kerkgenootschappen ;

34. De examens, afgelegd in verband met het verkrijgen van eemgen graad of rang of van de keuze van corps en garnizoen bij de landmacht.

35. De examens voor toelating als adspirant-korporaal of als adspirant-onderofficier, als vrijwilliger bij het Instructie-Bataljon, de Instructie-Compagnie, de Instructie-Batterij en voor toelating tot het Reservekader;

36. De examens ter verkrijging van het diploma van stuurman of machinist op koopvaardijschepen;

37. De examens voor surnumerair en klerk der posterijen en telegraphie;

38. De examens voor telegrafist en adspirant-opzichter der telegraphie en voor telephonist.

39. De examens, afgelegd ingevolge beschikking van onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, in verband met de benoeming tot adsistent, conducteur, besteller, kantoorknecht, postbode en brievengaarder;

40. Het examen, vereischt voor benoeming tot opzichter van den Rijkswaterstaat;

41. De examens, afgenomen vanwege de Vereeniging van

Sluiten