Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij zijn rijks-belastingkiezer (m) of huurkiezer (b 1°), omdat zij dan gemeenlijk buiten de kazerne of niet aan boord van het oorlogsschip wonen; dus wel als zij op de kiezerslijst staan krachtens b 2°, b 3° of b 4° d. i. als loon-, spaarbank- of examenkiezer.

Ten einde die schorsing te bewerkstelligen, moet de plaatselijke bevelhebber, telkens wanneer personen, die onder deze schorsingsbepalingen vallen, in of uit den militairen dienst treden, daarvan bericht zenden aan den burgemeester hunner woonplaats, die dan achter hunne namen op de kiezerslijst eene S plaatst, zoo ze in dienst komen, en de S weer doorhaalt, wanneer ze den dienst verlaten. Alzoo alleen voor zoolang zij onder de wapenen zijn werkt de schorsing, zoodra zij buiten dienst zijn, houdt de schorsing op en kunnen zij dus aan eene stemming deelnemen.

Sluiten