Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE Inkomen.

nl. tj .. , , met niet

r, ° Huurprijs. enkel vr. kost vr. won. met

DEEL DER GEMEENTE. geldelijk. en of v"jen

! j | inwon, inwon.

| :

Beek foveriir «Wh P'W,/ 2 ®° | P-j- /275— ƒ100.-ƒ250.-ƒ125.— Beek (overig deel) p ,n. n a20 p. m. „ 22.92 > 8.34 „ 20.84 „ 10 42

p.j. „ 40— p w. „ 5 29',, 193 „ 481, 241

Gulpen^(overig6 deel) ! ! ! ! ! j idem" idem' idem idem' idem'

Horst (overig deel) " * * " "

Maasbree (overig deel) I * " " " "

Sittard (overig deel) " " " " "

Swalmen (overig deel) . . . . ! " " * " "

Venray (overig deel) . . . . j j " " " » »

Weert (overig deel). " " I " " "

Overige gemeenten j " " • " "

n " li» n ' n

STAAT DER TARIEVEN.

Hieronder is aangegeven, in de eerste kolom, boven welke huurwaarde per week, in gemeenten of deelen van gemeenten der verschillende klassen, de personeele belasting geheven wordt. Daarnaast staan, in de volgende kolommen, de bedragen, die de wet voor de huur- en loonkiezers vordert voor den wekelijkschen huurprijs en voor het inkomen per jaar en op hoeveel in die gevallen vrije woning of inwoning en vrije kost en inwoning wordt geschat, met behulp van welke laatste gegevens men ook zelf de vorenstaande 1 abel kan samenstellen.

Huurwaarde Huur- Vrije woning' Vrije kost

VOOR DE Inkomen. of en

Personeele belasting. prijs. inwoning. inwoning.

I

I I

1" klasse meer dan ƒ 2.50 ƒ 2.50 ƒ 550.— ƒ 125.— f 350

2" » » n » 2.25 „ 2.25 „ 500.— ! „ 100.— „ 325.—

3'J » » » » 2'~ i 2.— „ 500.— , „ 100.— „ 325.—

4" » " " » ,-'75 » 1-75 „ 450.— „ 87.50 „ 300,—

5'J » » n « 1-50 „ 1.50 „ 400.— „ 75.— „ 275.—

6° » » » » '-25 „ 1.25 „ 350.— „ 62.50 „ 250.—

1" " » 1-— » 1.— » 325.— „ 50.— „ 225.—

8' " » » *» °-75 1 1— n 300.— „ 37.50 „ 200.—

9° » " » » 0,50 n 0-80 „ 275.— „ 25.— „ 175.—

Sluiten