Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. DE GESCHIEDENIS VAN MAASLAND = TOT DE HERVORMING =

rm

HOOFDSTUK I.

Oudheid van Maasland. — Het graafschap Maasland. — Burchten en aanzienlijke particuliere huizen, vroeger onder Maaslands gebied gelegen. — Enkele bezitters der Ambachtsheerlijkheid. — Maasland als parochie. — De parochiekerk. — De „kosterie-schoolmeesterie". — Schenking der parochiekerk aan de Duitsche Orde.

Maasland, welks geschiedenis we in de volgende bladzijden wensc'hen te verhalen, was vroeger de grootste ambachtsheerlijkheid van Zuid-Holland. Dat „vroeger", hoelang is dat wel geleden? De naam Maasland komt in de geschiedenis veel eerder voor dan die van de meeste Hollandsche steden. We weten, dat Dordrecht in 1015 gesticht werd, dat Delft van 1076 dateert, Maasland is ouder. We vinden het reeds vermeld in den zoogenaamden blaffert of lijst van geestelijke goederen der Sint-Maartenskerk te Utrecht, omstreeks het jaar 866. Reeds ten tijde van Sint Willibrord, die de parochiekerk van Vlaardingen, den ouden zetel der Hollandsche graven, stichtte, was Maasland bewoond en tot het Christendom bekeerd. Door den zoogenaamden „Put", den Aalkeetbinnenpolder, loopt tegenwoordig nog op Vlaardingen aan

l

Sluiten