Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gulden, en van een doode komende van buiten het Ambacht 6 gld.:

3. Zal voortaan de graafmaker geen graff moogen openen als met Consent van een Kerkmeester off bij absentie van dien bij de rentmeester.

4. Zal de Graafmaker voortaan geen Graaven op 't Choor moogen maken, die de Kerk toebehooren anders als drie diep; in de Kerk twee diep, ende geen graaven openen voordat de voorgaande vervuld zijn.

5. Zal de Graafmaker trekken, over 't maken van een graff op het Choor ofte in de Kerk, van een doode op de baar gedragen voor een diep 1 gulden 10 st.voor twee diep 2 gulden, voor drie diep 2 gld.: 10 st.:, van een kind onder den arm 10 st.: voor ieder lijk in een kist voor 't recht als boven.

6. Van een zark boven de vier tegelen groot, voor 't op- en afleggen 10 st.: van op 't Choor de drie tegelen of zarken op 't Graff leggende, voor 't op- en afleggen 10 st.: En moeten hun Graaven met heele blauwe zarktegelen doen beleggen.

7. Van een oude doode uit het Graff te haaien, en in een ander graff te zetten, ofte in het zelve wederom te zetten van ieder doode 15 st.: Van een kind uit te haaien en wederom in te zetten 4 st.:

8. Op 't Kerkhof zal de graafmaker trekken, van een doode op de baar gedragen 18 st.: van een kind onder den arm 8 st.: voor 't recht van de kerk van een doode op de baar 10 st.: van een kind onder den arm 5 st.:

9. Van de dooden, die op kosten van den armen begraven werden, hetzij in de Kerk ofte op het Kerkhoff, ieder halff geld; indien der hal in de Aarde is, op het Kerkhoff dubbeld geld.

10. De doode die alhier gestorven zijn, ende in een ander plaats begraven worde, zullen alhier het recht van de Kerk betaalen, en voor de graafmaker half geld.

11. Zal de graavemaker voor het gebeente van een doode betaald werde 4 st.:

12. En die bij den Graafmaker komt om aanwijzing van een graff, zal daarvoor trekken 4 st.:

13. Zal de Rente-Meester trekken, voor 't overboeken van een graff dat verkoft word, voor af- en aantekene van ieder 4 st.:

Aldus Gedaan in de Kerkekamer op den le Junij 1671, En vermeerderd op den 2den Meij 1724".

Sluiten