Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebrandschilderd glas aangebracht een levensboom en een opgaande zon.

„Een levensboom — zoo lezen wij in een ons toegezonden verklaring — als beeld van de Kerke Gods, en een opgaande zon „daarnevens als beeld van de Zonne der Gerechtigheid, Christus, „om de gemeente er blijvend aan te herinneren, dat de Kerk er „niet is, noch iets vermag zonder Christus, maar tevens om haar „de vertroostende belofte uit „Maleachie 4:2 te herinneren: Ulieden, „„die Mijnen Naam vreest, zal de Zonne der Gerechtigheid „„opgaan.""

Daar wegens de vergrooting van het kerkgebouw het bestaande orgel niet meer aan de te stellen eischen voldeed, werd in het jaar 1902 een nieuw orgel in de kerk geplaatst, dat vervaardigd is in de bekende fabriek van den heer Proper te Kampen. Het voldoet uitmuntend en is een sieraad in het kerkgebouw.

In vijf jaren tijds was het nieuwe orgel door wekelijksche vrijwillige bijdragen geheel afbetaald.

Ds. E. van de Kamp, die van 1877 de Ger. Kerk A alhier bediend had, verkreeg 1 Augustus 1908 op zijn verzoek bij de ineensmelting eervol emeritaat wegens verzwakten lichaamstoestand, en werd door de Ger. Kerk alhier op pensioen gesteld.

In een steen aan den voorgevel van het Gereformeerde kerkgebouw lezen we deze woorden: „De Heere heeft groote dingen bij ons gedaan, dies zijn wij verblijd".

Sluiten