Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelieven de school zullen komen visiteeren, en te zien of deze bovenstaande artykelen wel worden waargenomen.

10. Behouden dezelve insgelijks aan zig om alle de bovenstaande articulen te veranderen en te vermeerderen zoo als zij in der tijd zullen goetvinden te behoren.

11. Alles echter bij provisie en tot wederzegging.

* *

*

Voor we van de verlichting in figuurlijken zin afstappen, nog een enkel woord over de hier bestaan hebbende rederijkerskamer.

„Er zijn hier geen letterkundige instituten van welken aard ook", berichtte de municipaliteit in het begin der achttiende eeuw. En zij schreef naar waarheid. Want de rederijkerskamer 't Spruit uit liefde, die tot haar blazoen een Olijfboom had gekozen, was kort na 1705 niet meer in wezen, terwijl haar begin van het laatste kwart der zestiende eeuw dagteekende. Dat zij ooit of te immer als gastvrouw fungeerde, blijkt niet, wel dat zij als gast verschillende bijeenkomsten bijwoonde en prijzen won.

Zóó op 20 Juni 1581 op de Rederijkers-bijeenkomst van de Rapenbloem te Delft, op 28 Augustus 1599 te Rotterdam, waar zij mede een prijs veroverde. Ook als mededingend gast van de Roode Roozen te Schiedam behaalde zij 6 Juli 1603 een prijs. Insgelijks op 10 Juli 1616, waar zij als gast van d'Akerboom te Vlaardingen den eersten prijs en nog twee andere bemachtigde. Van meerdere prijzen vinden wij geen melding gemaakt, wel van deelneming in wedstrijden. Van 1 Juli 1641 te Vlissingen, 2 October 1682 op een uitnoodiging van de Kethelsche Kamer, 4 September 1684 als gast van de dubbele Gele Hof bloem te Bleijswijk, en ten laatste verscheen zij 1 Juli 1705 op een beroep van de jonge Kamer de Vijgenboom te Schiedam.

Na dien tijd werd er van de Spruit uit Liefde niet meer gehoord.

Sluiten