Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

municipaliteit zorg hebben te dragen, dat hij spoedig in die ordre worde gebragt, dat hij veilig en spoedig door Z. M. den Keizer kan worden gepasseert".

De municipaliteit, doende wat des bestuurs was, schreven den dorpelingen aan: „Vóór Zaterdag a. s. heeft ieder te zorgen, dat de straat vóór zijn huis in orde is; wie dit verzuimt, zal bij den Heere Drost als een kwaadwillige en verzuimer van zijn plicht worden beklaagd". En voor het geval, dat de Keizer passeert, „zal timmerman Van Grieken eene eerepoort maken, op te regten voor het regthuis"

Of Z. M. de Keizer der Franschen Maasland gepasseerd is, meldt de historie niet. Maar wel is 't een feit, dat de „Quartierdrost" d.d. 17 September 1810, overgekomen om de vergadering van het Gemeentebestuur te presideeren, „in overweging (gaf), dat de straat binnen dezen Dorpe uit ééne Hand gemaakt en de kosten van dien door alle ingezetenen betaald wierden". Een raad, die zeker niet slecht was.

Sluiten