Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXVII.

Lodewijk Napoleon, koning van Holland — Schoone karaktertrek van dien vorst- — Ons land een Fransche provincie — Feesten bij de geboorte van den „Koning van Rome". — Ons herwonnen volksbestaan. — Schrijven van „het algemeen bestuur der Vereenigde Nederlanden" aan „het gemeentebestuur van Maasland". — De maire ontslagen en het oude gemeentebestuur ontbonden. — P. C. de Coningh president van het nieuwe gemeentebestuur. — Koning Willem I doet Maasland aan.

WZ

We schrijven geen geschiedenis van het vaderland. Was dit het geval, we zouden nota dienen te nemen van elke verandering in het Staatsbestuur en den invloed dienen na te gaan, dien deze veranderingen op een gemeente als Maasland hadden. Ons doel bij de bewerking der jongste hoofdstukken was: het geven van typische bijzonderheden uit den tijd van Franschen invloed en het aanwijzen van bijzonderheden, die Maasland's historie belichten.

De Fransche tijd! We zitten er bij het begin van dit hoofdstuk volop in. Vergeefs had Rutger Jan Schimmelpenninck zich tegen zijn ontslag als raadpensionaris verzet: hij achtte het in 'slands nadeel, dat, zooals Napoleon's voornemen was, een vreemdeling, Lodewijk Napoleon, hier als vorst zou optreden. Doch de machtige keizer der Franschen bleef aandringen en stelde ons ten slotte voor de keus: inlijving bij Frankrijk of aanvaarding van den vreemdeling. Nu was de teerling spoedig geworpen, en om Neêrlands onafhankelijkheid tenminste in schijn te redden, zond het „Groot Besogne", een college van hoogwaardigheidsbekleeders, waarvan Rutger Jan Schimmelpenninck voorzitter was, een gezant-

Sluiten