Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Welke aanspraak en verzoek door alle de presente Leeden geapprobeerd en geteekend, zijnde aan Zijne Majesteit overhandigt, is dezelve door Zijne Majesteit op de liefderijkste wijze goedgunstig aangenomen en beantwoord zijnde, is desweegends gearresteerd en in de Rotterdamsche Courant gedaan plaatsende de volgende advertentie:

„„Heeden den 13 Junij 1815, had men te Maasland het voorregt en bijzonder genoegen onzen Hartelijk geliefden Vorst en Koning in het midden dezer gemeente te zien, en in welzijn te aanschouwen, hebbende Zijne Majesteit wel zoo goed gelieven te zijn, zich een wijl aan het Front der geschaarde Landstorm te willen ophouwden, en het gemeentebestuur ter audiëntie toe te laten. Zijnde door de Heer president van hetzelve Bestuur aan Zijne Majesteit een treffende en toepassende aanspraak gedaan en overhandigt, hetwelk Zijne Majesteit op de liefderijkste wijzen goedgunstig heeft gelieven aan te neemen en te beantwoorden, zijnde Hoogst denselven naer het gemeente-Bestuur, de Heeren officieren der Landstorm en de tezamen gevoegde menigte minsaam gegroet te hebben door de Landstorm uitgeleid, de wegt naer Delft vertrokken"

Sluiten