Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Texlem, ende dat hij van deeze goederen vrije macht zal hebben te verzetten, te verwandelen, ende daar meede te doen wat hem belieft. Waarom dat wij 't gebod onzer Authoryteyt hier gebodeii hebben te beschrijven, ende met onzen vingerling te

bezeegelen, en hebben 't met onze eijgen hant onderteekent

Heer Otto, teeken des alleredelsten Conincks".

„Hildebaldus, Bisschop en Cancelier in der Steede van Willegijs, overste Cappellaan, heeft recognosceert ende weeder overgeleezen. Ghegeeven op den 8 kalende September in 't jaar ons Heeren 985, opte indictie in 't tweede jaar des Keijzers Ottonis den Derden; gedaan te Nimmegen, salichlijck in den Nami des Heeren. Amen."

Sluiten