Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chismus, dat is de Christelijcke Leeringe, ghedeelt in 49 lessen voor de jonckheid van de provincie des aartsbisdoms Mechelen". Pater Makeblijde stierf 17 Augustus 1630 in den ouderdom van 66 jaren.

Nicolaas van Dorp S. J., (1630—1642) werd in het jaar 1589 te Brugge geboren en trad in de Societeit in 1607. Van 1630— 1642 was hij te Delft werkzaam en bediende van uit deze stad ook de verschillende plaatsen in den omtrek, zooals Schipluiden met bijbehoorende buurten de Hoorn en Abtswoude, de Lier, Maasland, Maassluis, Nootdorp en Akkersdijk. In 1649 keerde hij naar België terug en stierf in zijn vaderstad Brugge, den 26 December 1650.

Jacobus Smeijers S. (1642—1644) was een Brusselaar, werd geboren in het jaar 1600 en werd Jezuïet in het jaar 1617. Na in 1625 priester gewijd te zijn, wijdde hij zich eenige jaren aan het onderwijs, werd benoemd tot minister-procurator en kwam in 1642 naar de Hollandsche Missie. In het archief der R. K. Parochie te Schipluiden staat van hem aangeteekend, dat deze Missionaris uitsluitend voor bovengenoemde dorpen en buurten met de geestelijke zorg belast was en in 1644 als zielzorger naar Bodegraven werd gezonden. Hij stierf te Gouda, den 21 Juli 1647.

Joannes Verwey (Wijnants) S. ƒ., (1644—1662) werd geboren te Gouda in 1613. Hij is onder den naam van Wijnants bekend; dit was de naam zijner moeder, die Maria Wijnants heette en welken naam hij nu en dan aannam. In 1634 trad hij in de orde der Jezuïeten en werd in 1641 priester gewijd. In 1643 kwam hij op de Hollandsche Missie, arbeidde 19 jaar in Delfland en bezocht met nauwgezetheid voortdurend de verschillende dorpen en buurten. Hij werd in 1662 naar Haarlem gezonden en overleed aldaar op 1 Februari 1668.

Gerardus Schade S. ƒ., (1662—1673). „Tot hiertoe — aldus het parochiaal archief van Schipluiden — was er geen priester geweest, die te Schipluiden verbleef, daar zijn standplaats had; de vroeger genoemde Jezuïeten waren steeds te Delft woonachtig;

16

Sluiten