Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE F.

(Hfdst. IV en V).

Naamlijst van pastoors van 1671—heden.

1 Adrianus van der Ooes, geboren te 's-Gravenhage. Tot pastoor benoemd in 1671. Verplaatst in 1673 naar Waddinxveen (Goudkade).

2 Willem van Dijck, tot pastoor benoemd in 1673. Verplaatst naar Goes, waar hij in hoogen ouderdom den 16den October 1694 overleed.

3 Gerardus Scheerder, geboren te Emmerik in het land van Kleef. Van Maasland gezonden naar Eemnes in het Gooiland; aldaar in 1681 overleden.

4 Alardus van Haften. Deze priester, het Jansenisme toegedaan, vertrok waarschijnlijk in 1699 naar Leeuwarden.

5 Hugo Hooft, geboren te Montfoort. Na te Oudewater en te Amsterdam („in de kerk de Paauw") pastoor geweest te zijn, werd hij in 1699 naar Maasland gezonden. 5 Mei 1726 legde hij het herderlijk bestuur neder. 8 dagen later stierf hij.

(Als coadjutor of kapelaan had gefungeerd kapelaan Joannes Dekking.

6 Florentius Ignatius Camina, pastoor geworden 5 Mei 1726. Vertrok als pastoor van Edam 2 Februari 1728. Van Edam werd hij verplaatst naar Zaandam ('t Kalf), waar hij in hoogen ouderdom overleed.

7 Bernardus Josephus Perquin. Pastoor van 1728 tot 1730.

8 Lambertus Joannes Lagerstond, geboren te Utrecht. Priester gewijd te Keulen 1 Dec. 1726. Pastoor te Maasland 21 Sept. 1730. Stierf 25 Januari 1756.

9 Tijdens het leven van dezen herder had Maasland tot assistent kapelaan Henricus Beijnen, geboren te Eersel in de Meijerij van Den Bosch. Op 25 Maart 1756 ontving deze priester zijn be-

Sluiten