Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stierf alhier 1 Juni 1901. Als deservitor trad op kapelaan M. C. M. Bohl, toen te Quintsheul in bediening.

20 Adrianus Henricus Hammer, geboren 's-Gravenhage (Spheveningen), den 29 November 1851, priester gewijd te Haarlem 7 October 1877, na kapelaan geweest te zijn te Noorden, Amsterdam, Delft en Purmerend, pastoor benoemd van Schoorl (1893), en daarna alhier 18 Juni 1901.

Als pastoors van Maasland vóór de Reformatie vinden wij vermeld:

A° 1279 Johannes, presbyter.

„ 1326 Willem van Alfen, pape.

„ 1494 Heer Jan van der Meer, pastoor, oudt 39 jr. „ 1563 Cornelis Maartense Bogert.

Sluiten