Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

A. Geschiedenis van Maasland tot de Hervorming.

HOOFDSTUK I. Bladz.

Oudheid van Maasland. — Het graafschap Maasland. — Burchten en aanzienlijke particuliere huizen, vroeger onder Maaslands gebied gelegen. — Enkele bezitters der Ambachtsheerlijkheid. — Maasland als parochie. — De parochiekerk. — De „kostorieSchoolmeesterie". — Sclier.!;in~ der parochiekerk am de Duitsche Orde 1

HOOFDSTUK II.

Acte der schenking van Maasland's parochiekerk aan de Duitsche Orde. — Ontstaan, doel en inrichting der D. O. — De D. O. te Utrecht in 1231. — Stichting der kommanderie van den Hofdijk. — Stichting van de kommanderie van Maasland. — Geschiedenis der ridders tot de Hervorming 10

HOOFDSTUK III.

Toestand van Dorp en Ambacht in 1494. — Dito in 1514. — Enkele aanteekeningen uit den tijd vóór de Hervorming ... 22

B. Geschiedenis der Katholieken van de Hervorming tot heden.

HOOFDSTUK IV.

Toestand der Katholieken in de eerste eeuw na de Reformatie. — Stichting der statie-Maasland in 1671. — Admissie-, bienvenu- en andere gelden. — De Jansenistische priester Alardus van Haeften. — Afschaffing der admissie-, recognitie- en andere gelden. — Den Katholieken van Maassluis wordt vergund een eigen bedehuis te stichten. — Staatsregeling van 1798: de Katholieken erlangen dezelfde rechten als de Protestanten. — Naasting van het Protestantsche kerkgebouw 29

HOOFDSTUK V.

Vernieuwing in 1756 van de (thans afgebroken) oude pastorie. — Vergrooting der kerk in 1768. — Vernieuwing van het achterste gedeelte der kerk in 1SOO. — Aanleg van het R. K. kerkhof. — Bouw van een toren. — Moeielijkheden over een vrij uit- en overpad. — Herstelling van het orgel. — Stichting der nieuwe kerk onder pastoor Schlüter. — Stichting der R. K. Parochiale school. — Bouw van het tegenwoordig orgel. — Aanleg van de nieuwe kerklaan. — De gebrandschilderde ramen in het priesterkoor. — Bouw van de nieuwe pastorie 37

Sluiten