Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER DER VOORNAAMSTE ZAKEN.

»'X««

A.

Aflaten, bladz. 141, 142.

Ambten van Christus, 107—109. Ambten in de Kerk, 221—224. Apostelen, 222; Profeten, 222; Evangelisten, 222; Herders, 222; L eeraars (doctores), 222 ; Ouderlingen, 223; Diakenen, 223. Hun roeping, 223, verkiezing, 224 en bevestiging, 224. Ambten in de Oude Kerk, 225—228. Ambten in de Koomsche Kerk, 228—239. Ambt der overheid, 306—309. Atheïsten, 11.

Avondmaal, 283—294.

B.

Beeldendienst (afgoderij), 24—27. Beelden in de Kerken,' 27.

Bekeering, 128—134.

Biecht, 135—138.

Boete (biecht), 300.

Burgerlijke regeering, 305—312.

c.

Chiliasme, 208.

Christus (kennis van-), 75--77.

Christi naturen, 105—107.

" ambten, 107—109.

i/ staten, 109—114.

» verdienste, 114, 115.

Christelijk leven (drangreden tot-)

o ... 143—145.

Coelibaat, 261—263.

D.

Doop, 272—283.

Doop van Johannes, 273.

Wederdoop, 275.

Nooddoop, 276.

Kinderdoop, 277—283. ]

Drieëenheid, 29—36.

Duivelen, 39, 40.

E.

Engelen (schepping der-), 37—39. Erfzonde, 56, 57.

G.

; Gebed, 177—193.

) H. Geest (Godheid van den-) 32, 33. . H. Geest (zonde tegen den-) 133. H. Geest, toepasser van Christi weldaden, 116, 117.

Geestdrijvers, 22.

Geloften (kloosters), 262—266.

Geloof, 117—128.

Gezag der H. Schrift, 17—23.

Gezag der overheid, 309—312.

Gezang (kerk-), 186.

God (kennis van-), 9—16.

Ingeschapen 9—12, verkregen 12—15 uit het Woord 15, 16.

G°oq 8iü ScllePPer volgens de Schrift, 24.

Gods eenheid, 28, 29.

Gods liefde en toorn in Christus, 109,110.

Gods onzichtbaarheid, 24—27.

H.

Heiligen (vereering der-), 28.

Heiligen (voorbidding der-), 183, 184 Huwelijk, 304, 305.

K.

Kerk, 212—256.

Ware en valsche, 212—221.

Ambten, regeering, 221—231.

Rome, paus, 231—240.

Kerkelijke macht:

inzake de leer, 240—243.

om wetten te maken, 246—252. om recht te spreken, 252—256 Kerkelijke tucht, 256—261. Kerkvergaderingen (macht der-),

243—246.

Sluiten