Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grïï^sfl/doenvSSn0?- ^.kinaPlanten.in den vollen of gekweekt uit van Haa' ,re, U1^ Zuid-Amerika ontvangen, eerste st*n tnt ?• bekomen kinazaden, was wel de

• tfVevgedaan'maar * ™ 2

nieuwe omgeving

TnZX™ voorzien nf^tt ^

srz&s. sjffrwï szzïiïs

gewaardeerd als si n!, - ' Pleischl te voren reeds nee „olta nec ^ etTm& e«parati3 chemici»

der wïttisfVa7zL0ArSpr0'lkeliika"eenlangshetNoori™ der An?e»ketenop de 0°steHike hellingen

ss

'tsïr*- «sïïrtbSi1 ook hare edeie

in 1854 haar blslaTte hebb^ kl"acultuur °P Java gerekend

•£f:#sss-

nog °„vrSRr5?'ln^ *™«''

ïsssr&iï»*''-"tscfi

vorferd heeten^da? men nu kl"ac^ltuur °P Java zoover gematig scheikundig onderzoek t?r L ,?£ °P succe\een leiselwerden mitsdien gedaan nm 5 ?n nemen- Voorstellen te verbinden en £raede J?J ^e cultuur een scheikundige schema of werknlan dat Ha n gepaard een ontwerp, een v^tuttr^ftbtnde handliggende

De toevoeging van een scheikundige had in Mei 1872 plaats

Sluiten