Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevolgtrekkingen zijn uit de resultaten der bedoelde 97 analyse niet gemaakt, maar moet er hier op gewezen worden dat de onderzochte enten van 17g-4-jarigen leeftijd, op een drietal weinig beteekende uizonderingen na, nog geen gevonden worden welke in kinine- en cinchonidine-gehalte de moederboom ook maar naderen. Dit feit had wel de aandacht mogen treffen, in verband met de streng volgehouden meening, dat het alkaloïd, met de leeftijdstoename, tot het 4e a 5e jaar, vermeerdert om daarna geleidelijk weder te verminderen, in schijn althans. De drie uitzonderingen betreffen de: moederboom no. 7, die resp. 3,10 en 4,35 kinine en cinchonidine houdt en in vier jaren oude enten resp. 2,45 en 4,60; moederboom 14, die 2,21 k. en 8,46 houdt, terwijl de vierjarige enten 2.28 en 4,69 toonden; moederboom 50, die resp. 1,09 k. en 5,76 c. houdt, tegen 1,56 en 2.69 in de driejarige enten.

„Als vervolg op de resultaten van het microch. onderzoek kan het volgende worden aangeteekend. Onderzocht werden wortel, stengel en blad van 10 maanden oude plantjes".

„In 4 gram wortel, 5 gr. stengel en 30 gr. blad kon geen spoor van kinine of kinidine worden aangetroffen, daarentegen vrij veel cinchonidine en cinchonine en hetzelfde resultaat werd ook verkregen bij plantjes afkomstig van zaad van „Mengsel Rioengoenoeng" van 11 a 12 maanden oude zaadbedden".

„Bij stengel en wortel van plantjes van ± 13 en 14 maanden oud, fluoresceerde de ten slotte verkregen heldere zure zwavelzure vloeistof vrij duidelijk, doch was bij het opmaken van het verslag nog niet uitgemaakt, met welk alkaloïd men hier te doen had".

„Waarschijnlijk, dat van meer grondstof zal moeten worden uitgegaan, daar de reacties op kinine en kinidine tot nog toe een negatief resultaat opleverden." (Zou het in zulke gevallen niet raadzaam zijn de mededeeling te verdagen, om zekere uitkomsten te kunnen vermelden?)

„In het bericht over het 4° kwartaal 1905, werd door de onderzoekingen reeds bevestigd, dat er een onderlinge omzetting der alkaloïden in de plant moet plaats hebben. Dit bleek opnieuw (ook in vroegere jaren reeds als zeer waarschijnlijk geacht) uit het onderzoek van stengel, wortel en blad van 9 maanden oude Robusta-plantjes. Robusta's bevatten minder kinine doch meer cinchonidine dan Ledgers van zaad „Mengsel Rioengoenoeng". Nu leerde het onderzoek, dat in plantjes van 9 maanden oud, ook veel minder cinchonine en cinchonidine voorkomt dan in de Ledger-plantjes van gelijken

Sluiten