Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

-* De Ziel der Chinkezen ...... 247

- In het geloovig Oosten ...... 256

- Rasvermenging ....... 263

- De Watergodinnen tan den Oenarang .... 276

- Dienende liefde ....... 287

- Inlandsche Ambtenaren ...... 294

Boeddha's Heuveltempel ...... 299

„Nous Maintiendrons !" ...... 320

In de Preanger ....... 327

Een Thkepraatje en een Aardbeving .... 332

~ Kinderen en Bloehen ...... 344

Naar Sumatra ....... 349

Langs Sumatra's Kust ...... 353

Nog steeds op Weg naar Padang ..... 357

Koninginnebaai en Emmahaven ..... 364

De Onlusten ....... 367

In de Padangsohe Bovenlanden ..... 380

Kan Pintoe Sorogol ...... 386

Het Gevecht te Kampoeng Tangah in Kamang . . . 391

Het Vergiffenisfeest te Kamang ..... 399

Te Sawoe-Loento ....... 404

Cactusbladen ....... 407

Dat Land vol Majesteit.... Sumatra! .... 416

Een paar Regeerders ...... 425

Een Controleur van het B. B. . . . . 437

O, jonge Mannen, welk een Heldentaak! . . . 445

Op Zee bij Benkoelen ...... 460

Tusschen Socotra en de Somalikust . . . . 474

— Terugblik ........ 485

Sluiten