Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste Engelsclie boek, dat tot reizen aanspoorde door mede te deelen wat de schrijver aantrekkelijks gezien had in vreemde landen.

Het kwam uit in 1631 en droeg tot opschrift:

Coryat's Crudities.

Hastily gobbled up in five Month travels in Trance, Savoy, Itaiy, Rhetia, eomraonly called the Grisons county, Helretia alias Switzerland, some parts of high Germany and the Netherlands, By Thomas Ooryat (Londou. Printed by W. S. 1631. Pp. 655.)

Voorwaar, deze voortrekker van ons allen die van onze reizen gaarne wat vertellen, was zonder genade voor het geheele regiment met zijn „hastily gobbled up"! Doch, dus gewaarschuwd, heb ik in die enkele maanden niet „te haastig alles pogen op te slokken" en niet te veel pogen te zien.... heb ik mijn ooren gestopt als de sirenenzang van Oostkust, Molukken eu het wonderland van

Deli mij lokte ben ik dagenlang op elke plaats gebleven, en

heb ik dus niet snel gereisd.

De schrijver van het eerste Engelsche reisboek zeide:

My endeavor is to persuade the most generous young courtiers to travel abroad, and so enrich themselves in what would fit them to do their country better service at home".

Dit voorbeeld van Coryat volgde ik. Ook was het mijn streven te toonen, hoe gemakkelijk het is naar Indië en in Indië te reizen, hoe men er frisch en levenslustig kan blijven, al is men niet jong meer, en al is het soms nog al warm.

In mijn brieven dacht ik steeds aan mijn vaderland, dat gedurende die maanden mijn moederland geworden was!

En met Hollandsche oogen keek ik om in 't Oosten.

Aan zulk een reisverhaal zou men tot titel kunnen geven: Choses vues, Choses vécues, want wat ik gezien en doorleefd heb vertelt het.

Maar ik noemde het liever Tropisch Nederland, al is die naam niet geheel juist! Doch hij drukt op hartelijke wijze uit hoe na wij zijn verbonden aan onze Oost, hoe Indië een deel van ons zelf, van ons verleden, onze traditie, ons leven en onze eer is.

Een gevoel, dat de jeugd kenschetst, verheugde mij telkens in Java en Sumatra. Daar was het mij weer mogelijk te ontwaken

Sluiten