Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Nederlandsch-Indië, op het uiterste punt onzer bezittingen gelegen, dicht bij de kust van Sumatra. Hier kreeg ik mijn inwijding in de tropen... ik zag er de groote wouden, de klappers en palmen, aanplantingen van ficussen, of gelijk een der meisjes die noemde: »van automobiel-band-boomen«. Ik zag groentetuinen op den berg, en 't eenige waarnaar ik verlang is dat de enkele drassige plaatsen langs de kust bij Sabang nog worden aangeplempt met heuvelzand. Dus weert men muskieten en tevens malaria! Met goed drinkwater (geen land heeft beter!) en de muskieten uitgeroeid, kan Indië het gezondste land der wereld worden voor matige menschen!

Vannacht kozen wij weer zee. Het werd een frissche ochtend. Zes uur, een zalige bries en slechts 79°! Voor 't eerst!'t Is of al de koelte van koele meren in Zwitsersche bergen ons zegent en reinigt.

Daarom schrijf ik doortinteld door zeewind.

Zulk een aardig ontwaken vanochtend! Toen ik om zes uur op de brug kwam, was het of er een extra-voorstelling van een Javaansch gezelschap voor mij gegeven werd! Een vijftig Javaansche koelies waren bezig »holystoning the deck and scraping the cable!«. Het voordek, vuil van het laden, was een mozaïek van gehurkte Javanen, sommige in vlammende baatjes van rood en geel gestreept, met veelverwige hoofddoeken. Daar hurkten ze en lagen ze en wreven met zachte witte steen het dek schoon. De mandoer, met een roode fez op, sprak hun telkens kort en gebiedend toe, maar zij gingen lachend hun gang. Ze werkten door, aldoor onderling zacht tjilpend als een zwerm rijstvogels, en een dubbeltje per uur verdienend! Ze worden gratis naar Java vervoerd na een maand gewerkt te hebben in Sabang. Want in Sabang staat souverein en op zich zelf de ruime, hooge, reine opslagplaats van — hoeden af, Amsterdammers! — Deli-tabak. Die wordt per

Sluiten