Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pakketboot aangebracht naar de souvereine loods en van daar gestuwd in de hooge schepen der Mij. Nederland. Maar die tabak (delicaat en delicieus zijn twee woorden, gevormd van den wortel Deli!) mag niet gestuwd worden door pootige Niassers, hardhandige Atjehers of onverschillige Chineezen.

Neen, voor het stuwen van Deli-tabak, voor de behandeling eerbiedig en teeder, dier goudkleurige pakkisten, heeft men noodig de glimlachende, gladde Javanen, onhoorbaar zich bewegend, die insueerend vlug met droomzachte vingers die kostbare tabak neervlijen en zoetelijk stuwen en instoppen, gelijk een Javaansche baboe dit haar blanken lieveling in de wieg doet.

Maar 't werk liep ten einde, de partijtjes werden kleiner en mijn zwerm rijstvogels wilde terug naar Java. En ik hoor hen vroolijk tjilpen, terwijl wij voortspoeden over de tot gladde welving bewogen wateren van Straat Malakka, met de bergen blauw en wazig van Sumatra rechts van ons, en wat hoogere bergen, lichtblauw met rose wolken in strepen langs den top,

verderop. En alles is zonnig en mooi en frisch en myn

rijstvogeltjes tjilpen!

»DAAR HEB JE JAVAl«

Wij plasten vanochtend door lichtgroen water met kleine eilandjes — van welke eenigen als bouquetten boven de zee uitstaken, als lindentoppen in zomergroen — toen we kwart over zes den evenaar passeerden. Maar geen Neptunus kwam aan boord om mij te doopen. Hij dacht zeker: »die man is al zooveel op zee geweest! 't Zou doopen zijn van een ouderling!«

Gisteren brachten wij eenige uren door te Singapore. Door baaien, kronkelend als een rivier, langs begroeide en roode vulkanische heuvels gingen wij langs een geel en bruin visschersdorp, bestaande uit scheefstaande paalwoningen, waar

Sluiten