Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het tusschen van staketsels bruin-gele netten krioelde van geelbruine menschen en kinderen.

In een hittenkar op twee wielen zagen wij de stad, die mij door al haar vuile gedeelten vol verwaarloosde huizen tegenviel, na al wat ik er van had gelezen en gehoord. Daarom te meer onthoud ik mij van een oordeel, gegrond op zoo vluchtig bezoek. Ik zag den plantentuin en bewonderde de mooie breede esplanade en vele huizen hoogerop, waar de rijke Europeanen wonen.

Maar ik hoorde klagen — zoo door handelaars als winkeliers — dat de stad achteruit gaat, en dit wil ik dit toch mededeelen. Men heeft in den laatsten tijd de scheepvaart en handel afgeschrikt inplaats van aangemoedigd. En het gemis aan een Hinterland laat zich ook gevoelen. Dit houdt uitbreiding van handel tegen.

Rijdend door de stad geraakte het Europeesche element op den achtergrond, al merkte ik de jonge flinke open-veld Engelschen met welgevallen op. Singapore is een Chineesche

stad, waar geheel het Oosten zich rendez-vous geeft

het is een Aziatisch Charingcross. Zittend op het bordes van 't Hotel, was het mij alsof ik in een stalle van het Alhambra in Leycestersquare zat, en een Oostersch ballet bijwoonde!

't Was een tooneelvoorstelling van half naakte magere Chineezen, die half naakte dikke Chineezen in rickshaws voortrok

ken , trammen rijen Chineesche schoolkinderen

met staarten en schooltasschen op den rug, tallooze rijtuigen

en ossenkarren compradores in zijden gewaden van

fel schitterend paars en rose dravende koelies in valen

zwembroek , lange donkere Sikhs met bliksemende donkere oogen, die veel wit toonden Britsche soldaten in

kakhi met een wandelstokje in de hand Janmaat van alle

Westersche landen, met den vroolijken zwaai en draai alsof

Sluiten