Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met een zeer klein mesje snijden een paar jongens het gras op de plaats voor de paarden en over den harden grond tusschen de boomen, die met een uit den bodem opspringend zwaar wortelnet bedekt is, gaat een paar andere Javaansche jongens om met twee groote gevlochten manden, hangende aan een zwiependen bamboes. Met lange bezems vegen ze twee keer per dag van den grond de gevallen gele bladeren. Die vallen niet eens per jaar, maar voortdurend! Men heeft hier blijkbaar alle jaargetijden te gelijk... altijd bloesemtijd,

vruchtentyd en vallende-bladeren-tijd en tevens altijd zomer,

altijd warm, zeer warm!

En waar ligt deze buitenplaats? Wel.... deze buitenplaats wordt alleen een erf genaamd.... ze ligt in gang Batoe, één halve minuut van 't Koningsplein. Juist om den hoek woont de heer Vissering, president van de Java Bank. De buitenplaats ligt in 't hart van Batavia.

Batavia!.... maar Batavia is een wonder van een stad, een stad vol horizon en toekomst, met de architectuur, die altijd de beste is, namelijk die welke 't meest geëigend is voor klimaat en grondgesteldheid. Al die comfortable, frissche huizen van één verdieping, met voorgaanderij en achtergaanderij tusschen boomen en bloemen, zijn zoo goed geschikt voor het heete klimaat van het vulkanisch eiland, dat soms schudt. Om Nieuw-Batavia, frisch, rein en ruim, naar eisch te waardeeren, moet men eerst de oude stad gezien hebben, met haar oude valbruggen, waar pakhuizen in de plaats kwamen der kasteelen en Heerengracht-huizen, die in gesloten gelederen stonden langs grachten, van welke zoo hooge boomen als stadswallen reinigende, verfrisschende winden weerden.

Hoe is het mogelijk dat warm gekleede, geharnaste mannen het een week uithielden op dien moerasgrond tusschen de open riolen!

Sluiten