Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op: »Wat is er hier veel verbeterd in gewoonten, manieren, leven! Hoe dat kwam? Wil ik je wat zeggen? De drie hervormers heeten: Zweedsche lucifers, yswater en sport! Vroeger riep men, al schommelend op zijn stoel, wanneer men rooken wilde: »tali api!« en de hurkende jongen sprong dadelijk toe en hield het gloeiende »vuurtouw« ons voor. Toen kwamen Zweedsche lucifers. Men moest zich eenige inspanning getroosten om vuur te krygen. Met de Zweedsche lucifers begon de victorie!

«Vervolgens leerde men ijswater kennen. En men voelde zich frisscher na den lavenden drank. Het bitteren, de overgeërfde gewoonte van bitteren, begon te verminderen.

»En eindelyk kwam sport. Men zag het den jongen Engelschen af. Men merkte op hoe frisch en gezond ze bleven.

> Men leerde dat lichaamsbeweging in een tropisch klimaat niet schaadt. Integendeel! En wie niet bittert, matig is, zelfbedwang oefent en sport lief heeft, leert eerbied voor zyn lichaam hebben. Kyk eens wat sport voor Engelsche vrouwen deed. Van kleine, bleeke, smalle wezentjes, die in den eersten tijd van koningin Victoria altijd weenden, flauw vielen en sentimenteel waren, maakte sport die mooie, frissche gestalten, welke wij nu bewonderen. En zoo was het ook by ons. Alleen— men overdrijve niet! Als vrouwen te veel in sporten manieren mannen nabootsen, doen ze vroeg of laat — en soms op harde wyze — de ervaring op, dat ze niet de rechten en voorrechten van mannen en vrouwen te gelijk kunnen genieten.

»En als men in Indie te werken heeft en daarbij te veel aan Europeesche sport doet, leert men eveneens, dat men niet in het Oosten en Westen te gelyk leven kan.«

Toen het duister was geworden, na een schemering van twintig minuten, bleef ik Batavia, oud en nieuw, bewonderen

Sluiten