Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onophoudelijk door de stad naar zee. Als de haven nu slechts uitgediept en verbeterd werd, dan zou de werkzame energieke handelsstand in Indië's groote koopstad juichen. De stad heeft nu overvloed van goed drinkwater.... als de scheepvaart overvloed van zeewater onder de kielen krijgt, zal alles goed gaan.

Mits men naar spoedig het onontbeerlijke doe. Want veel blijft ongedaan in Indië, omdat men te grootsche plannen maakt, die te duur blijken, waardoor er niets van komt.

Telkens zag ik meer en meer de noodzakelijkheid in om voor Soerabaja's scheepvaart dadelijk iets te doen. De reede is er mooi en veilig en altijd kalm. En daar directe lading en lossing in spoorwegwaggons van en naar binnenland door het weinige eigenlijke transito-verkeer geen eerste vereischte zijn, zou een grootsch plan met havenhoofd, piers en meerplaatsen, dunkt mij, nog wat kunnen wachten.

Maar wie in den suikertijd hier is, beseft, dat iets gedaan moet worden om genoeg water te geven aan de prauwen.

Suiker is gedurende vijf maanden het hoofd-exportartikel.

Maar suiker moet altijd eerst in de pakhuizen der exporthuizen worden opgeslagen voor wegen, merken, onderzoek, verpakken, sorteeren en het wachten op verschepingsgelegenheid.

Met pakhuizen en vlug bediende prauwen kan men, dunkt mij, veel vlugger laden — zonder congestie in de vaart, — dan op andere, meer moderne en duurder wijze. Bij uitbreiding van suiker-export zou uitbreiding van de bestaande prauwenhaven met aanliggende pakhuizen wenschelijk zijn, maar zelfs met de tegenwoordige sloot zou de toestand 50°/0 verbeteren, indien die sloot nacht en dag voldoende water bevatte,

en ook indien de ambtenaars der douane öf langer geliefden te werken öf met een dubbele ploeg den handel wilden bedienen. Wie te doen heeft met die ambtenaars moet engelengeduld hebben.

Sluiten