Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu is uitdieping van de sloot, waardoor nu het vervoer gaat, zeker niet bijzonder gemakkelijk. Want ging men aan het uitbaggeren, dan zou de weinig sterke schoeiing zeker instorten en al de modder zou verslippen.

Maar voor onzen Waterstaat zou de taak dit te verhelpen een mooie taak zyn. En mag ik terloops even mijn bewondering uiten over het keurig en degelijk werk, dat de Waterstaat in Indië steeds levert.

Ik weet niet hoe vaak ik dit opmerkte.

Het is een lange tocht om in een van de onzinnige, tuimelgrage huurrijtuigen op twee wielen van Soerabaja te rijden van de haven naar de mooie wijken, waar de groote witte huizen tusschen de waringins rijzen, tot waar men aan den Kali Mas bij Simpang het beste uitzicht heeft op de Ardjuno.

Een eigenaardigheid van Soerabaja is, dat overal tusschen de groote huizen inlandsche kampongs saamgedrongen zijn, wier bevolking door een nauwe poort en smalle gang naaiden straatweg uitgaat, om in de rivier te baden.

Terwijl ik dit in een huis te Simpang schrijf, hoor ik het gelach van bruine, meer dan half naakte jongens uit den kampong pal achter ons huis, die met hun bloote voeten voetbal spelen. Ze hebben geen besef van fair play, maar ze zijn zeldzaam vermakelijk en vol leven.

In de bruine kali zijn de lieden uit den kampong den geheelen dag bijna aan het baden. Mannen, kinderen, vrouwen dompelen zich onder, wasschen zich zelf en hun kleederen.

Werkelijk bekoorlijk is het, zoo zedig en ongeloofelijk handig als de vrouwen van kleeding veranderen, wanneer ze met nat haar en druipende sarong uit het water treden! Terwijl de voeten nog in de kali zijn, wringen ze de haren uit— ze werpen de droge sarong, die op den oever gereed ligt, over het hoofd

Sluiten