Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en beletten die, door de ellebogen wijd van het lichaam uit te houden, de natte sarong aan te raken.

Intusschen maken zij den draaiknoop los, waarmede deze vastgekneld is om het lichaam.... een korte schuddende beweging.... het natte kleed valt langs de beenen omlaag en in de droge sarong gaan ze deftig en slank langs de helling weder huiswaarts. Aan het baden der Javaansche vrouwen kan menige vrouw, die in Scheveningen baadt, een voorbeeld nemen.

En die sarongs vind ik voor slanke en bevallige vrouwen een mooie dracht!

Hoe ver verkies ik ze boven dat, wat mijn afkeer en afschuw is: de lichte blouse en donkere rok, dat goedkoope kostuum, waardoor men bij een donkerblauwen rok, zeer zuinig, tien verschillende lichte blouses dragen kan, die alle het lichaam, scherp snijdend, in tweeën deelen en onmogelijk maken al de lange lijnen en plooien, die een gewaad bevallig, zwevend of statig kunnen maken.

Er is in Soerabaja leven in de rivier, waarlangs schepen, schel van kleur afdrijven, en druk leven op straat. Alles is zoo weergaloos belangwekkend hier: handelsleven, cultuur, menschen van allerlei ras en kleur en oogopslag!

Niets is vrooiijker dan om vijf uur *s avonds vóór het restaurant en café Hellendoorn te gaan zitten. Dit is myn lievelingsplek te midden van het tumult van Soerabaja. Geen café aan den Boulevard des Italiens geeft zulk een jubelenden optocht, stralend van kleur en opgewekt leven, van menschen en rijtuigen te zien als dit terras in 't hart van de groote handelsstad van ons Oosten, de hoofdstad van Suikerland; dit woord moet kinderen in de ooren klinken als Luilekkerland!

Welk een dicht gedrang van rijtuigen, ossekarren, automobielen, tweewielers!

Goudbronzen inlanders op een koeliedrafje snellen voorby met een bamboe, waaraan zware pakken hangen, over den

Sluiten