Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was zóó heet, dat ik soms omhoog keek of de daken van geribd ijzer niet zouden opkrullen boven enkele kramen of loodsen, maar ze bleven onwankelbaar en vlogen den vlieger niet na als een »aeroplane.«

En toch, hoe warm 't ook was, het werd niet drukkend; de electriciteit van de zon was opwekkend! 't Was het begin van Ooster moesson-weder.... laten zij, die Java bezoeken voor hun genoegen, toch vooral maken dat ze begin Juni hier zijn.

En als ze dan een vlieger-wedstrijd bijwonen, zullen ze zich vermaken.

Kleine vliegers, maar bestuurd door den vinger, den fijnvoelenden, kunstrijken vinger van een mageren Javaan, werden opgelaten aan ragfijne touwen.

Leeuwerikken gelijk, die uit een kooi gelaten, jubelend opstijgen in het blauw, stegen de vliegers snel en bevallig omhoog; onzichtbare stroomingen van de doorschijnende en lichtende lucht, waarin ze nu dreven dan rezen, voerden hen nu iets lager dan iets hooger, maar zonder geweldige bewegingen gehoorzaamden ze den dunnen draad, en victorieus stijgend zweefden of stonden ze hoog in het blauw, schitterend in de zon.

Vlinders, kevers, mannetjes met een bamboe over den schouder en een zonnescherm op, draken, krokodillen, trommels gingen op en rezen steil uit de hand van den Javaan omhoog, die ze liet doen wat hy wilde, zonder van zijn plaats te gaan. Geen staarten hadden de vliegers, ze zagen er uit zijig en vlokkig en zonder eenige oppervlakte bijna; toch zweefden ze links of rechts op bevel, als hij, die ze bestuurde, met het touwtje, dat als een zaag was door gemalen glas, poogde het touwtje der mededingers stuk te zagen. En zulk gejuich als onder de inlanders opsteeg, wanneer een hoogvlieger plotseling buitelde en omlaag dook!

Onze jongens moesten eens een Javaan laten overkomen om

Sluiten