Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen de hooge overbuigende roerlooze tamarinden, palmen en boomvarens door, zal hy het bruine water snel zien glyden en vlieten met zich verlengende kringen en strepen licht. Overal muziek van vallend water. Van de achtergalerij van myn paviljoen hier in Tosari, waar ik dit schryf, hoor ik den forschen klank van een piassenden waterval zeer ver in de diepte. En die watermuziek klonk ook gisteren in het tropisch woud, toen ik binnentrad de lanen van de my dierbaar geworden tiemara's.

Gelijk ik lief heb boven alle boomen in het Gooi onze berken, onze zilverstammige Noorsche berken, liefelyk, rein, bevallig, en dat niet het minst in den winter.... zoo heb ik hier op het Tengger-gebergte van dit Oostersch paradys — »een stukje hemel op aarde neergevallen» - boven alles lief de boomen van het tjemara-woud! Geen andere boomen duldt deze koningin der bergen aan haar zijde! Zoo recht en slank als Javaansche vrouwen ryzen de stammen op, grys en hier en daar oranjerood gekleurd, met ruwen gespleten bast en steil opgaande takken, die aan de pyramides onzer sparren denken doen, maar die loof hebben als dat van onze dennen. Ze zyn echter geen naald-boomen, doch draad-boomen .... Zyige, grasgroene draden hangen neder van de takken, en de grond onder de boomen is bedekt met gele gevallen draden.

Als de bergnevel tusschen die takken zweeft, is hij er één mede, lichtgrys en groengrys.... beide spookachtig.... 't is een woud van schimmen dan!

Zachtzijig is dit loof van draden. En omdat het zoo zeer gelykt op de vederen van den casuaris, worden de boomen

van het Tjemarawoud Casuarina genoemd maar Tjemara-

woud klinkt zooveel mooier! Ik noem ze dus bij dezen naam, ofschoon niet het woud als geheel, maar wel de afzonderlijke boomen my zoo bekoren. En liefelijk bovenal is het suizen,

Sluiten