Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want die rommeling deed my denken aan al wat ik gelezen had van de aardbevingen en uitbarstingen van Krakatoa, Lissabon, Vesuvius, Etna en Martinique.

Het is telkens het zelfde verhaal. Eerst klinkt een doffe zware rommeling diep in de aarde. Dan trekt de zee zich een paar honderd meter van de kusten terug en verheft zich een ontzettende golf. Aarde en zee schudden.... de groote massa water werpt zich met ijselyk geluid over de kusten en millioenen centenaars water zwiepen de huizen van het land en verbrijzelen de schepen in de haven tegen elkander. Ryst er een

stad, dan vallen zware hooge steenen huizen verbrijzeld ineen

Op eenige plaatsen opent zich de aarde en vloeden kokend water spuiten er uit op — de bronnen en beken van het land verzinken in de aarde— rotsen en voorgebergten worden verzwolgen.... honderdduizenden laten het leven of, wat erger

is, worden levend begraven en gruwelijk verminkt Dan

komen paniek, honger en dorst en koude.... een groote stofwolk overdekt de aarde, en te gelijk of daarna stroomt de lava langs de zijden der opensplijtende vulkanen. Als de groote scheppende natuurkrachten werken, beweegt de aarde zich even.... en de mensch verdwynt. Het schijnt een wonder dat de mensch op aarde is blijven leven.

Wat zulke vulkanische krachten vermogen toont de Bromo. Die holklinkende zandzee wekte myn angst.

Dit werd opgemerkt.

En plotseling klonk de jonge, frissche stem van haar, wier paardje donder wekte uit den afgrond onder zijn hoeven:

»Wat moet Darwin, de jonge held, gevoeld hebben, toen hij

het eerst de natuur der tropen op zich voelde losstormen

en hy den kamp aanvaardde!«

Wat evenaart de intuïtie der vrouw? Hierin hebben wij waarlijk een andere groote en zeer mysterieuse kracht! Zij had my

8

Sluiten