Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van net vuurtje, waarboven de pot gekookt wordt, het vertrek uitd warrelt want schoorsteellen hebbe„ „e hnj'zen

kleur" mlr "fT"""1"6 deUren keek ik "™- '™tlat eenige eur my aantrok. En nu zag ik knap gemaakt sny werk rood

fndruk doord°0rStellende 6611 Stralende zon! De stra^n maakten hü doordien van straal tot straal een schuin inwaarts hellend vlak gesneden was. In het hout van de deur was langs

die de * met e6n meS een ^bloemde rand gekerfd,

die de deur paneelen gaf.

Op een der deuren zag ik een gestyleerde bloem en een a jour bewerkt vierkant voor licht en lucht er boven

vaneH. PStimmerman h6eft 6en StreeP met afgezien

de in een peul op een rist zittende doperwtjes, en heeft

eerui^H d6SSin verkreSen door nabootsing van

geruite Huntley & Palmers beschuitjes!

Aardige primitieve kunstenaars, die dus modellen vinden

vanVhet r T b'ik EngelSCh6 beSChu"jes is ™

van het Parthenon in het Britsche museum voor hun vak-

genooten in Engeland zou kunnen zijn!

^0k'el'..*e Tosari deelde "IS een en ander mede omtrent

wekkend" ^ ^ Tenggf>r 6n liet mii eea bell">g-

van 1 TW h dat in het ■Weekbla<l voor Indiê.

van 1 December 1907 daaraan gewyd was.

Daarin wordt verhaald, dat de Tenggerees gaarne aan zyn

wnrït T ^ ZyU Vensterluiken een rand geeft. Zulk een rand Vi ïr / vfen meS ffesneden- De algemeene vorm is vier-

het lifkt Ül Th l beWerking der hoeken ^ veel verschil en het lijkt alsof de deuren en luiken paneelen bezitten, die in

randen zijn gevat. In ronde lijnen worden de randen ook ge-

orven, de schryver zag er een in toegespitsten ellipsvorm

gesneden, waardoor een deftige huisdeur was ontstaan.

Op het »paneel« gaat men dan met snyden voort en kerft

ei een tweede, anders gevormd paneel in, en daarop maakt

Sluiten