Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wanneer men eenmaal beseft, hoe dat karakter gevormd is door eeuwenlang bukken en buigen onder inlandsche ovTr heerschers, dan komen menigeen wellicht woorden te binden van Matthew Arnold:

„Tears

Are in his oyes, and in his cara The murmur of a thousand years".

Het is de bevolking, zoo uiteenloopend en verscheiden en my zoo vreemd en geheimzinnig, van dit schoone eiland in den stralenden archipel van het Oosten, die mij het meest van alles wat ik zie hier treft en boeit.

Al die donkere broeders en zusters, al die landgenooten al die onsterfelijke zielen, al die zachtzinnig-onderdanige n^ ons opziende oocren. <""ge, naar

ons opziende oocren

Welke verantwoordelijkheid!

in het woud.

Hoe verheug ik mij hier telkens in de weldadige genezendp koesterende warmte van Tropisch Nederland. Een nienwe heb ik ontdekt! Geneesheeren van het vaderland, zendt uw laders en lijderessen aan rheumatiek - vooral indien ze boven de zestig zyn — naar tropisch Nederland! Ze genezen er ze gevoelen geen p*jn of stramheid meer.... ze worden lenig n jong.... Indie is het sanatorium voor bejaarden

Een dokter hier zeide tot my: «Indische rheumatiek geneest in Holland en Hollandsche geneest hier.«

Het laatste ondervond ik. Het is de Zon, die den lijder uit nevelland geneest, door hem te doorgloeien, te doortintelen met witte electriciteit en reinigende vlammen.

Welke oneindige macht oefent die zon uit!.... Ze wekt leven

Sluiten