Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter telkens vreugd door dien zelfden overvloed van licht en leven.

Als ik zulke openbaringen van buitengewone schoonheid en vruchtbare scheppende kracht zie, komt mij soms een uit-

nalfst m gedaChte Van Professor Huxley, den grooten ratio-

„One thing which woighs with mo against pessimism a„d teil. for a be-

nevoon author of the universe, is iny cnjoyment of scenery and music. I

do not see how thoy eould have helped in the struggle for existence. They are gratuitous gifts."

Maar als alleen deze overweging den hoogleeraar van pes-

" r,6dde' dan klemde h« aan een stroohalm zich vast.

ant al wat schoon is en bezielenden invloed op ons uitoefent, sterkt voor den levensstrijd. Heeft een andere Engelschman niet gezegd: »Every spot of colour is a drop of wine to the spirit«. Kleur is voedsel !

Vanochtend heb ik gewandeld en ben ik geklommen door

wat my een natuurwoud scheen. Het hakmes was noodie om

ons een weg te banen door de wonderwereld van overmachtigen groei en bloei.

En ik was te gelukkig, dat ik aan enkele boomen en planten uit die wonderwereld namen kon geven. Dus hield ik een draad vast in wat mij langzamerhand een tooverwoud uit de voorwereld begon te schijnen.

Dat ik eenige namen wist heb ik te danken aan den vorieen winter te midden van boeken doorleefd. Want wie reizen gaat door Java moet eerst vertoefd hebben in gezelschap van unghuhn, Miquel en Roorda en vooral van dien bewonderenswaardigen prof. Veth.

Wie op reis gaat, gaat naar school! Wat al nieuwe woorden heb.ik van buiten moeten leeren in de weken vóór ik 'tland ver iet. Het was de botanie, die tot de groote worsteling myn

Sluiten