Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Wakker van het station is die van het N°. 100 van het station en directeur Kobus is pleegvader van G. Z. N°. 36, N°. 138 en van tal van andere variëteiten.

De soort 24 werd het eerst geteeld door den helaas zoo vroeg gestorven planter Moquette. Voortdurend worden nog nieuwe soorten geprobeerd; de suikerfabriek Teloredjo had in 1905 geloof ik 31 soorten te veld staan! en elke soort had zijn eigen eigenaardigheden in kleur en samenstelling van sap en vezel.

Deze zijn de vreedzame overwinningen van wetenschappelijke en practische mannen!

Vooral was het proefstation te Pasoeroean, dat ik bezocht, in deze richting werkzaam.

Niet slechts door invoer van nieuw riet en stekken, maar ook van zaad! Want door iets, waaraan voorheen nooit geloofd werd, namelijk door de ontdekking dat men de halmen ook uit zaad kan telen, verkreeg men nieuwe soorten, beter soorten van riet.

Het voortbrengen van nieuwe variëteiten geschiedt door uitzaaien, elke zaaiïng geeft bij het riet een nieuwe variëteit, waaruit, na voldoende vermenigvuldiging door stekken, een gelijksoortig ras kan worden verkregen. Het is er natuurlijk verre vandaan, dat elke zaailing beter zou zijn, dan de gebruikelijke variëteiten. Ieder kind is niet beter dan de ouders! Maar eenigen zijn in elk opzicht beter.

Dezen worden tot stamvaders en stammoeders gekozen!

Nooit zyn twee individuën van een zelfde soort geheel aan elkander gelijk. Want niets is onveranderlijker in de natuur dan de veranderlijkheid. Wil men dus een verbeterd ras van landbouwplanten verkrijgen, dan moet men slechts van de beste en die het rijkst aan suiker zijn, zaad of stekken winnen tot voortplanting van het ras.

Een nieuwe soort mag in geen opzicht voor de bestaande

Sluiten